Original, layout & foto

Behöver du hjälp med grafisk produktion?
I vår ateljé hjälper vi dig med det du behöver för att få fram
fina trycksaker och skyltar till kontoret, mässan eller
presentationen. Allt ifrån designförslag till tryckfärdiga
produktionsfiler.

En normal arbetsgång ser ut enligt följande:
• Uppstartsmöte (via telefon eller på plats)

• Designförslag och skisser

• Originalarbete med korrekturhantering

• Ev. fotografering eller bildretusch
• Konvertering till produktionsklara filer
• Leverans till tryck

Vi vet hur lång tid saker tar att göra! Skicka bara ett
enklare manus och beställning till info@xera.se så
återkommer vi med ett fast pris förankrat i verkligheten.
Priserna baseras på nedanstående prislista.

PRISLISTA GRAFISK PRODUKTION (2019)

Färdig tryckfil från er
Pris: 0 kr

Designförslag och skisser
Pris: 1000 kr/tim

Originalarbete med korrekturhantering
Pris: 250 kr/15 min

Konvertering till produktionsklar fil
Pris: 450 kr/st

Produktfotografering 1:a
Pris: 1500 kr/st

Produktfotografering följande
Pris: 500 kr/st

Bildretusch och bildhantering
Pris: 250 kr/15 min