Här anges bokens ISBN-nummer, om detta ska noteras på fakturan, man väljer själv om man önskar detta eller inte. Observera att alla 4 fält ska fyllas i om man väljer att ange ISBN.