Sidor

Antalet av sidor i boken (omslaget räknas inte med)

Med sidor menas det antal sidor och inte ark. Dvs. står där 200 sidor i din pdf fil, då är det detta antal som vi räknar med.