PROVTRYCK
Beställer du provtryck, så får du ett digitalt provtryck av innehållet och omslaget på det beställda pappret som inte är bundet/limmat. Provet vill oftast inte tryckas på den slutliga tryckmaskinen, men är ett simulerat provtryck som kommer i närheten av det slutliga resultatet. Var uppmärksam på att det därför kan avvika lite mellan provtryck och den slutliga upplagan.

Provbok (bara mjukpärm)
Å få trykt en prøvebok betyr at vi DIGITALTRYKKER en bok med omslag, liming, kasjering, og som er ferdigskåret til bestilt format. Akkurat som ved prøvetrykk kan du ikke 100% regne med at fargene i boken matcher det endelige opplaget, da dette er et simulert print. Ønskes nøyaktig trykkprøve i forhold til maskiner/farger, så kontakt oss, så vi lvi se om det er mulig utifra dine spesifikasjoner.Att få tryckt en provbok betyder att vi DIGITALTRYCKER en bok med omslag, limning, seglaminat och som skärs till det beställda formatet. Precis som vid ett provtryck så kan man inte räkta med att färgerna till 100 % matchar den slutliga upplagan, då detta är ett simulerat tryck. Önskas ett noggrant tryckprov i förhållande till maskin/färger så kontakta oss, så undersöker vi om det är möjligt i förhållande till dina specifikationer.
NB. Provbok som inbunden bok är inte möjligt. Om det beställs, så vill provboken produceras som mjukpärm.

Provtryck av omslag (IRIS-tryck / Cromalin)
Provtryck som återger offsetkvalitet så mycket som möjligt – detta trycks inte på upplagspappret. (Vad trycks det då på?) Endast relevant vid traditionell offsetproduktion.

Leveranstid
Provtryck + ca. 3 vardagar till standard produktionstid.
Provbok + ca. 4 vardagar till standard produktionstid.

Priser
Provtryck: 300 kr
Provbok: 500 kr.
Omslag (Cromalin): 200 kr.